ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            
ข่าวประชาสัมพันธ์


กองวิจัย เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558 ผู้ชม 181
กองวิจัยเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
# Title Date Author Hit
1 ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปอินเดียประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT - ICSR) อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558 admin 187
2 ขอเชิญเข้าสัมมนาหัวข้องวิจัย : ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ปี 3 ในหัวข้อ ปรับกระบวนทัศน์อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลใน AEC (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558 admin 174
3 รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่๘ อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558 admin 180
4 กองวิจัย เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558 admin 181
5 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559 อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558 admin 211
6 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง \"การรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘\" จันทร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2556 admin 137