ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
สถานที่ ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน รายละเอียด
1 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 07-08-2015    ถึง   21-08-2015