ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์ ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                            

อนุสิทธิบัตร

ป้อนข้อความในการค้นหา
คำค้น
ที่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ วันออกสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
1 ชุดกะเทาะเมล็ดเดือยแบบแถบริ้วอ่อนตัวได้ 29-06-2015 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
2 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับโรงเรือนปิดแบบอีเเวปปอเรทีฟ 27-08-2015 นาย อภินันท์ อุรโสภณ
3 เครื่องย่างแบบปรับอุณหภูมิได้ด้วยหลอดอินฟราเรดที่มีสองสายพานลำเลียง 20-11-2015 ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการเรียน 20-08-2015 นายนายอิสรา ชื่นตา