ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :เครื่องหั่นฝานผลหมากแบบกึ่งอัตโนมัติ
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Semi-automatic betel nut slicing machine
ชื่อประชุมวิชาการ :การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่14
สถานที่ :โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
เลขหน้า :
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :01-06-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :1
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน20
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :