ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :Heat transfer process of steam into steamed propagation mushroom bag
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Heat transfer process of steam into steamed propagation mushroom bag
ชื่อประชุมวิชาการ :Home Topics Program Committee & Advisory Board Conference Venue Manuscript Preparation Manuscrip
สถานที่ :Yangon, Myanmar
เลขหน้า :423
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :15-06-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :4
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย โสภา แคนสี90
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  10
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/3/1682462_Table of Content.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :