ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :Design and Experiments of the Seed Feeder Used in a Sweet Pepper Seed Sorting Machine
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Design and Experiments of the Seed Feeder Used in a Sweet Pepper Seed Sorting Machine
ชื่อประชุมวิชาการ :The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering
สถานที่ :เชียงใหม่
เลขหน้า :
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :13-12-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :3
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล40
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  นาย ปริญญ์ ชุปวา50
2.  10
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/3/1722182_POS0013_TSME_IComME2016.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :