ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :Integrated Learning Model for an Engineering Course
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Integrated Learning Model for an Engineering Course
ชื่อประชุมวิชาการ :STISWB VIII 2016
สถานที่ :Yangon, Myanmar
เลขหน้า :6-11
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :16-06-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :4
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. อรอุมา ลาสุนนท์
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/3/168399_aa0001.PDF
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :