ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับก๊าซโทลูอีน โดยถ่านกัมมันต์จากกระบวนไพโรไลซิส
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :Comparison of capacity by pyrolysis-generated activated carbon to adsorb gaseous toluene
ชื่อประชุมวิชาการ :การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15
สถานที่ :โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เลขหน้า :1-8
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :11-05-2016
ระดับคุณภาพของผลงาน :2
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
รศ.ดร. มณีรัตน์ องค์วรรณดี50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  30
2.  10
3.  10
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/article/3/168382_11R3-07 ทับทิม ชาติสุวรรณ์.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :