สถานที่ :ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย :อาจารย์อิสรา ชื่นตา
สถานที่ :
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :07-08-2015    ถึง   21-08-2015
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :