ชื่อโครงการภาษาไทย :โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบงบประมาณ ๒๕๕๙ (งานบริการวิชการ)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :aa
แหล่งทุนวิจัย :แรงงานไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
งบทุนวิจัย :200000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   13-07-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย โสภา แคนสี80
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  10
2.  10
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/research/1/163776_เอกสารสัญญา.PDF
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :