ชื่อโครงการภาษาไทย :ระบบการวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบหลายจุดสำหรับฟาร์มสุกร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Temperature and Humidity Multipoint Measuring System for Pig farm
แหล่งทุนวิจัย :UBI ม.มหาสารคาม
งบทุนวิจัย :400000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   31-03-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณทา100
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/research/1/163832_MSUIC-IRTC-04-proposal form Nattawoot.docx
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :