ชื่อโครงการภาษาไทย :เครื่องกะเทาะและทำความสะอาดถั่วดาวอินคา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
แหล่งทุนวิจัย :ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งบทุนวิจัย :40000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   30-12-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน35
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/research/1/1681518_ทุนดาวอินคา.docx
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :