ชื่อโครงการภาษาไทย :การขยายขนาดกำลังการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตข้าวเม่าแห้ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Production scale-up and quality stability of dried immature green rice
แหล่งทุนวิจัย :สวก
งบทุนวิจัย :2585280
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   18-04-2017
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. ละมุล วิเศษ15
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
1.  ผศ.ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด15
2.  70
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/research/1/1681789_contracts.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :