ชื่อโครงการภาษาไทย :การเตรียมพลาสติกชีวภาพและการขึ้นรูปเป็นถุงใส่ของ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
แหล่งทุนวิจัย :บรษัทขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด กับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งบทุนวิจัย :400000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   28-02-2017
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/research/1/1681985_สัญญา.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :