ชื่อโครงการภาษาไทย :การพัฒนาเครื่องหั่นหญ้าสองระบบเพื่อผสมอาหารไก่งวง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
แหล่งทุนวิจัย :วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาวิสาหกิจปศุสัตว์ตำบลขามเรียง ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส
งบทุนวิจัย :380000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   30-09-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย โสภา แคนสี100
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 : userfile/research/1/1682416_ข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ.pdf
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :