ชื่อโครงการภาษาไทย :ขยะ2
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Solid waste
แหล่งทุนวิจัย :8It;bL;dii,Lkl9iN
งบทุนวิจัย :20000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :    ถึง   30-09-2017
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาง นิดา ชัยมูล100
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :