ชื่อโครงการภาษาไทย :เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงโดยใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :Mosquito fogger using mobile robot
แหล่งทุนวิจัย :คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบทุนวิจัย :20000
ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน :01-10-2015    ถึง   31-05-2016
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นายคเณศ ถุงออด50
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน
ไฟล์ทั้งหมด
ไฟล์แนบ1 :
ไฟล์แนบ2 :
ไฟล์แนบ3 :