ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย :ทดสอบ1212121212
ชื่อบทความวิจัยภาษาอังกฤษ :yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ชื่อวารสารภาษาไทย :msu
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ :50000
ปีที่ :2559
ฉบับที่ :67
เลขหน้า :89
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ :17-08-2016
ISSN :
ระดับคุณภาพของผลงาน :
บทคัดย่อ/Abstract :
ชื่อผู้สร้างผลงานทั้งหมด
หัวหน้าโครงการเปอร์เซ็นงาน
นาย อิสรา ชื่นตา
ผู้ร่วมวิจัยเปอร์เซ็นงาน